De opdracht

De verslavingszorg Noord-Nederland vroeg ons op welke manier marketing beter in de organisatie geïntegreerd kon worden, zodat ze beter kunnen inspelen op toenemende concurrentie van gemeenten en particuliere organisaties.

1. Define

Uit stakeholder interviews met verschillende belanghebbenden bleek dat de positionering niet helder was.

RESULT

Ingevulde scoping tool

2. DISCOVER

Met een multidisciplinair team hebben we de oorsprong van de organisatie in kaart gebracht.

Vervolgens zijn we op een andere manier naar doelgroepen en contactmomenten gaan kijken met behulp van workshops met verslaafden, medewerkers van VNN en andere hulpverleningsorganisaties.

RESULT

Inzichten

3. DESIGN

Een visie en missie is geformuleerd

Een nieuwe positionering is gecreëerd gebaseerd op doelgroepen, met een bijbehorende concrete strategie.

RESULT

Visie, missie, positionering en strategie

4. DELIVER

Een organisatie die aanbod gericht georganiseerd was kon gekanteld worden in een organisatie die vraaggericht (in doelgroepen) georganiseerd werd. De visie, missie, positionering en strategie waren helder zodat er met de nieuwe organisatie een vliegende start gemaakt kon worden. Het traject heeft zo geleid tot een nieuwe sleutel naar een effectievere verslavingszorg.

 

RESULT

Vraaggerichte organisatie met effectievere verslavingszorg

Swipe left
Next case
Centrum voor Publieke Innovatie

Waarde propositie
ontwikkeling