De opdracht

Kunnen jullie ons helpen om een propositie ontwikkelen waardoor zorgprofessionals in de jeugdzorg beter met elkaar kunnen samenwerken zonder dat er privacy gevoelige informatie wordt vrijgegeven.

1. Define

De zorg voor jeugd in Nederland kent veel verschillende partijen en vaak is het moeilijk om een compleet beeld te creëren van een gezinssituatie.

 

RESULT

Ingevulde scoping tool

2. DISCOVER

Door middel van interviews met verschillende stakeholders zijn observaties verzameld en behoeftes inzichtelijk gemaakt.

Daaruit bleek dat verschillende professionals met hetzelfde kind bezig zijn vanuit hun expertise en dat niet van elkaar weten vanwege de privacy gevoelige informatie. Hierdoor wordt er niet optimaal samengewerkt

 

RESULT

Inzichten

3. DESIGN

Het creëren van ideeën die helpen om professionals een completer beeld te geven.

Het meest belovende concept is als prototype vormgegeven

RESULT

Prototype

4. DELIVER

Tool jeugdzorg waarmee cliëntendossiers eenvoudig gevisualiseerd kunnen worden.

Met kleurencodes en pictogrammen kan de situatie van een cliënt snel en overzichtelijk in beeld gebracht worden. Zonder dat er privacy gevoelige informatie wordt vrijgegeven.

 

RESULT

Tool voor betere samenwerking in de jeugdzorg

Swipe left
Next case
ARTIFORT

Marketing
strategie